Privacy Policy

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://gejaklimaattechniek.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken die GEJA Klimaattechniek gebruikt

GEJA Klimaattechniek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De analytische cookies die wij verzamelen zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op deze website te meten en zo te kunnen analyseren. We gebruiken deze informatie om de website zo optimaal en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Door middel van de tracking cookies die wij plaatsen kunnen wij je surfgedrag binnen deze website analyseren. Met deze cookies houden wij bij welke pagina’s je bezoekt zodat we een profiel van je online gedrag op kunnen stellen. Dit profiel is niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op je profiel.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GEJA Klimaattechniek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gejaklimaattechniek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . GEJA Klimaattechniek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe GEJA Klimaattechniek persoonsgegevens beveiligt
GEJA Klimaattechniek neemt de bescherming van jouw persoonlijke gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw persoonlijke gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@gejaklimaattechniek.nl.

Persoonlijke gegevens die GEJA Klimaattechniek verzamelt
GEJA Klimaattechniek verwerkt je persoonlijke gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonlijke gegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam• Adresgegevens• Telefoonnummer• E-mailadres• IP-adres• Gegevens over jouw activiteiten op onze website• Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonlijke gegevens die GEJA Klimaattechniek verwerkt
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gejaklimaattechniek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerkt GEJA Klimaattechniek persoonlijke gegevens?
GEJA Klimaattechniek verwerkt jouw persoonlijke gegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Om goederen en/of diensten bij je te leveren
• GEJA Klimaattechniek analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
• GEJA Klimaattechniek verwerkt ook persoonlijke gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming
GEJA Klimaattechniek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GEJA Klimaattechniek tussen zit.

Hoe lang bewaart GEJA Klimaattechniek persoonlijke gegevens?
GEJA Klimaattechniek bewaart je persoonlijke gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: voor Personalia (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) een bewaartermijn van drie jaar, t.b.v. marketing en/of facturatie. IP-adres (t.b.v. meting activiteiten op website enbrowser/apparaat herkenning) een bewaartermijn van 3 jaar, t.b.v. marketingdoeleinden.

Delen van persoonlijke gegevens met derden
GEJA Klimaattechniek verkoopt jouw persoonlijke gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw persoonlijke gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonlijke gegevens. GEJA Klimaattechniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Chat openen
1
Liever direct contact?
Goede dag👋, bij vragen staan we u graag te woord!